About the collection

Våre samlinger avspeiler Varangers flerkulturelle historie, med vekt på blant annet kulturmøter og migrasjon. Hovedtemaer er kvenkultur, pomorhandel og grensehistorie.

Details

  • Owner of collection Varanger museum
  • Number of objects 13183

25 new objects last 30 days

Share to