Personalen omkr 1900. Borås Mekaniska Verkstad. 1. Ing. Birger Strömqvist 2. Ing. August Lager 3. Ing. Edv. Bengtsson 4. Bokh. Justus Bäck 5. Verkmästare Olofsson 6. Plåtslagerifö...

Share to