Borås Mekaniska Verkstad

Bilder ur ett album om Borås Mekaniska Verkstads verksamhet åren 1888 - 1948. Albumet tillägnades direktör Axel Nylander på 60-årsdagen den 15/6 1948.

323 objects

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .