Kinnarumma gamla kyrka innan den sprängdes.

Share to