About the collection

Sunnfjord Museum ligg ved Movatnet like aust for Førde sentrum og er ope heile året, med størst aktivitet i friluftsmuseet i sommarsesongen. Museet har samlingar som speglar dagleglivet til folk flest i Sunnfjord og bygg som syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museet tilbyr tilrettelagte omvising og formidling, skiftande utstillingar og arrangement.

Details

  • Owner of collection Sunnfjord Museum
  • Number of objects 8319

Share to