• Lars Widenfalks skulptur er en fontene, som er nært knyttet til byens historie med skipsbygging og handel. Verket tar utgangspunkt i et mye brukt motiv for Widenfalk, nemlig huset. Inne i huset, med fontenen som baugbølgen, står en klassisk kvinnelig gallonfigur. Både huset og kvinnen er symboler på det som er nært og kanskje det som vekker størst savn hos en sjømann. I gamle dager, da det ikke var kvinner om bord i båtene fordi sjøfolk mente det førte til ulykker (!) – hadde man ofte slike kvinnelige figurer på baugen; det skulle gi hell og også bie uværet som skipene måtte seile gjennom.

Widenfalks fontene blir som et rom i rommet, på Rådhusplassen, men et som både er inviterende men også ekskluderende. Publikum kan reflektere over det som er der inne, men holdes utenfor, litt som sjøfolkene når de var på langfart.

Lars Widenfalk (1954), svensk billedhugger. Arbeider i ulike materialer, fra metaller som bronse til flyktige materialer som is og snø. Ulik stein har dog vært det viktigste materialet. Kjent for sin bruk av romlige elementer, og verken har ofte en inkluderende estetikk, der publikum inviteres til å interagere med verket. Widenfalk regnes som en av de som har revitalisert det figurative uttrykket i nordisk skulptur, og forener ofte et historisk perspektiv med en samtid innfallsvinkel. Har hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag, og er representert i samlingen til flere institusjoner. Skien kommune har også et verk av Widenfalk i sin samling.
    Photo: Porsgrunn Kommunes Kunstsamling
  • Lars Widenfalks skulptur er en fontene, som er nært knyttet til byens historie med skipsbygging og handel. Verket tar utgangspunkt i et mye brukt motiv for Widenfalk, nemlig huset. Inne i huset, med fontenen som baugbølgen, står en klassisk kvinnelig gallonfigur. Både huset og kvinnen er symboler på det som er nært og kanskje det som vekker størst savn hos en sjømann. I gamle dager, da det ikke var kvinner om bord i båtene fordi sjøfolk mente det førte til ulykker (!) – hadde man ofte slike kvinnelige figurer på baugen; det skulle gi hell og også bie uværet som skipene måtte seile gjennom.

Widenfalks fontene blir som et rom i rommet, på Rådhusplassen, men et som både er inviterende men også ekskluderende. Publikum kan reflektere over det som er der inne, men holdes utenfor, litt som sjøfolkene når de var på langfart.

Lars Widenfalk (1954), svensk billedhugger. Arbeider i ulike materialer, fra metaller som bronse til flyktige materialer som is og snø. Ulik stein har dog vært det viktigste materialet. Kjent for sin bruk av romlige elementer, og verken har ofte en inkluderende estetikk, der publikum inviteres til å interagere med verket. Widenfalk regnes som en av de som har revitalisert det figurative uttrykket i nordisk skulptur, og forener ofte et historisk perspektiv med en samtid innfallsvinkel. Har hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag, og er representert i samlingen til flere institusjoner. Skien kommune har også et verk av Widenfalk i sin samling.
    Photo: Porsgrunn Kommunes Kunstsamling

Sjøfarerens hus [Offentlig utsmykking]

Share to